Obie pisownie są jak najbardziej poprawne, zależą jednak od kontekstu, dlatego też nie należy ich stosować wymiennie! Końcówka słowa powinna być zgodna z końcówką rzeczownika z którym się wiąże, zobacz nasze przykłady poniżej.

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałem sztu.
Marek kupił mi książ.


Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Kopałem łopa.
Wczoraj graliśmy pił.