Poprawna pisownia

oznajmili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oznaimili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o znajmili

Niepoprawna pisownia