Poprawna pisownia

powietrzni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powietszni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wietrzni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietżni

Niepoprawna pisownia