Obie formy (dookoła i dokoła) są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

dookoła

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dookoła jest zapisane poprawnie. Łączy ono w sobie przedrostek do- oraz odmienione słowo około. Zgodnie z zasadami polszczyzny, zrosty utworzone przez przedrostek oraz słowo, którego on dotyczy, zawsze pisane są razem.
Dookoła odnosi się do drogi, która prowadzi wokół jakiegoś obiektu czy przedmiotu, a także poruszanie się po okręgu wokół przed,kotu czy obiektu. Może odnosić się też do wszystkiego, co otacza dany przedmiot, zatacza wokół niego krąg, obejmuje go.

Przykłady poprawnej pisowni

Powinniśmy pójść dookoła, ponieważ z tej strony, jak spróbujemy sobie skrócić trasę, będzie bardzo ślisko.
Dookoła naszego domu rosną drzewa, krzewy i kolorowe kwiaty, które posadziła tam nasza mama.
Grupka siedmioletnich dzieci chodziła dookoła jednego z nich, bawiąc się w jakąś prostą grę.

Poprawna pisownia

dokoła

Poprawna pisownia, forma poprawna, o znaczeniu tożsamym z dookoła, obie formy można stosować zamiennie.


Niepoprawna pisownia

do okoła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do koła

Niepoprawna pisownia