Poprawna pisownia

poważne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powarzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po warzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ważne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „po takie, które są ważne”, np. Krzysztof wybrał się do placówki dyplomatycznej po ważne dokumenty, niezbędne do dalszej podróży.