Poprawna pisownia

zwyciężyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwyciężydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwycienżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwycięrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwycięszyć

Niepoprawna pisownia