Niepoprawna pisownia

powarzanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poważanie

Poprawna pisownia