Poprawna pisownia

potrzeby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potżeby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po trzeby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poczeby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potszeby

Niepoprawna pisownia