Niepoprawna pisownia

potłudz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potłuc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potłóc

Niepoprawna pisownia