Poprawna pisownia

potężny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potenżny

Niepoprawna pisownia