Poprawna pisownia

poważnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powarznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ważnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po warznie

Niepoprawna pisownia