Niepoprawna pisownia

potenżne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potężne

Poprawna pisownia