Poprawna pisownia

pośmiać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po śmiać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po śmiadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pośmiadź

Niepoprawna pisownia