Niepoprawna pisownia

nie świadomie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieświadomie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie śfiadomie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieśfiadomie

Niepoprawna pisownia