Niepoprawna pisownia

czułko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czółko

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz czółko należy za każdym razem zapisywać przez ó. Motywuje to obowiązująca we współczesnej polszczyźnie reguła, która nakazuje zapis ó wówczas kiedy w innej formie tego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym zachodzi wymiana na o, e bądź a. W tym przypadku mamy do czynienia z obocznością ó:o – zapisujemy czółko, bo wymienia się na czoło.
Czółko to rzeczownik, zdrobnienie od słowa czoło. Terminem tym określamy część twarzy znajdująca się nad oczami, element stroju ludowego, zazwyczaj przyozdobiony kwiatami bądź wstążkami, a także ozdobną opaskę z koronki.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamiast tradycyjnego welonu, panna młoda wybrała eleganckie, koronkowe czółko.
Pora już spać. Cmoknij młodego w czółko i zaśpiewaj mu kołysankę.
Mamo, uderzyłam się w czółko! Na pewno będę miała guza!


Niepoprawna pisownia

czółgo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czułgo

Niepoprawna pisownia