Niepoprawna pisownia

czułko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czółko

Poprawna pisownia