Poprawna pisownia

posłucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posłuha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po słucha

Niepoprawna pisownia