Niepoprawna pisownia

niezrozum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zrozum

Poprawna pisownia