Niepoprawna pisownia

nie zrealizowane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezrealizowane

Poprawna pisownia, znaczenie: niezrealizowane to imiesłów przymiotnikowy, który oznacza, że jakieś plany pozostały tylko w sferze marzeń. Odnosi się do niewypełnionych zadań i niespełnionych wymagań.
Niezrealizowane należy zapisywać razem. Jest to zgodne z ogólną zasadą dotyczącą pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych, które powinny być zawsze połączone z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasze niezrealizowane plany względem budowy nowego domu poczekają na przyszły rok.
Dlaczego te wszystkie zadania są wciąż niezrealizowane? Nie umiesz się pospieszyć?
Moje stare, niezrealizowane marzenia wciąż nie dają mi spokoju. Kiedyś do nich wrócę.