Poprawna pisownia

poprawiłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poprawiła by

Niepoprawna pisownia