Niepoprawna pisownia

kżyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzyk

Poprawna pisownia, znaczenie: krzyk, czyli podniesienie głosu, wydawanie z siebie głośnych dźwięków, jest wyrazem, który poprawnie zapisany ma w sobie rz. Zazwyczaj po głosce k używamy właśnie rz, jednak są wyjątki od tej zasady np. słowo kształcić. Jest to jeden z tych wyrazów w których w wymowie zamiast rz słyszymy sz, z tego wynika popularny błąd pisowni tego wyrazu. Zapis przez ż z kropką jest znacznie rzadziej popełnianym błędem w zapisie tego wyrazu i wynika on z nieznajomości zasad ortografii.

Przykłady poprawnej pisowni

Według mnie mnie krzyk jest nie potrzebny. Nie podnoś głosu, a się dogadamy.
Denerwuje mnie już ten krzyk w telewizorze. Czy oni nie mogą rozmawiać normalnie?
Lepiej mówić na spokojnie niż krzyczeć. Wtedy lepiej dojść do porozumienia.

Poprawna pisownia

kszyk

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa ptaka łownego.


Niepoprawna pisownia

krzyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kżyg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kszyg

Niepoprawna pisownia