Niepoprawna pisownia

dwu kropek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwukropek

Poprawna pisownia, znaczenie: dwukropek to nazwa własna znaku interpunkcyjnego, który składa się z dwóch kropek, ustawionych jedna nad drugą. Wprowadza nową część zdania, taką jak wyliczenie lub cytat.
Dwukropek, jako nazwę znaku interpunkcyjnego, należy zapisywać łącznie. Wynika to z faktu, że słowo jest zrostem, czyli nierozdzielnym wyrazem, utworzonym od dwa i kropka.

Przykłady poprawnej pisowni

Krzysiek nigdy nie wiedział, czy może postawić dwukropek po słowie na przykład.
Dwukropek jest niezbędnym znakiem interpunkcyjnym, służącym do zaprezentowania wyników.
Gdybyś postawił tam dwukropek, cała wypowiedź wyglądałaby znacznie lepiej, więc popraw to.


Niepoprawna pisownia

dwókropek

Niepoprawna pisownia