Niepoprawna pisownia

othłań

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

otchłań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odchłań

Niepoprawna pisownia