Niepoprawna pisownia

do woziła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowoziła

Poprawna pisownia