Niepoprawna pisownia

poórywa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pourywa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

połurywa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po urywa

Niepoprawna pisownia