Pisownia hordy w znacznej większości przypadków będzie jedyną poprawną. Warto jednak nadmienić, że również w wąskim zakresie przypadków poprawna może być pisownia przez ch, czyli chordy. Aby lepiej zrozumieć różnice między tymi słowami zapoznaj się z przykładami i definicjami, które przygotowaliśmy poniżej.

Poprawna pisownia

hordy

Poprawna pisownia, znaczenie: znacznie częściej używanym we współczesnej polszczyźnie terminem jest wyraz hordy – liczba mnoga od rzeczownika horda. Oznacza on tłum, zgraję, bandę osób. Dawniej, w żargonie wojskowym, określano tak również wojsko koczowniczych ludów tureckich i mongolskich, a także obóz wojskowy u tego typu koczowniczych ludów. Etnografowie z kolei używają tego sformułowania do określenia wspólnie migrującej grupy ludzi u ludów zbieracko-łowieckich, z kolei zoolodzy – wielorodzinnej grupy zwierząt tego samego gatunku. W tym kontekście wyraz horda powinien być zawsze zapisywany przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas wędrówki przez pustynię grupę badaczy dwukrotnie napadły hordy dzikich zwierząt.
Przechodząc kolejne poziomy, gracz często atakowany jest przez hordy zombie.
Horda dzikich psów napadła wczoraj dwie bezdomne osoby, odpoczywające w okolicy mostu.


Poprawna pisownia

chordy

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot chordy, czyli rzeczownik chorda odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej lub w mianowniku liczby mnogiej, również występuje w języku polskim – oznacza on z kolei strunę grzbietową u ryb i został zapożyczony bezpośrednio z języka łacińskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Dorosłe osobniki ludzkie nie mają chordy – struna grzbietowa w toku ewolucji została wyparta przez kręgosłup.
Chordą nazywamy pierwotną formę wewnętrznego szkieletu osiowego strunowców.
Choć nawet noworodki nie posiadają już chordy, to występuje ona w okresie życia zarodkowego również u ludzi.