Poprawna pisownia

wiceminister

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

v-ce minister

Niepoprawna pisownia