Poprawna pisownia

pomogliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pomogli by

Niepoprawna pisownia