Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomóc to określenie na działania, które podejmujemy mając na celu wsparcie, odciążenie lub poratowanie kogoś w jego sytuacji bądź wykonywanej przez niego czynności, poprzez udzielenie tej osobie wsparcia, ratunku lub pomocy.


Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia