Niepoprawna pisownia

tróizm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

truizm

Poprawna pisownia, znaczenie: truizmem nazywamy prawdę, coś oczywistego i banalnego, fakt, który jest wszystkim znany i nie jest niczym odkrywczym ani zaskakującym.
Rzeczownik ten należy zawsze zapisywać przez u, na co wskazuje jego etymologia. Został on zapożyczony z języka angielskiego, w którym występuje termin truism (mający bardzo podobne znaczenie), wywodzący się z kolei od określenia true. Jako że wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną, łatwo będzie wydedukować zapis powyższego rzeczownika. Należy przy tym zapamiętać, że błędem jest stosowanie zamiennie wyrazów truizm i altruizm. Brzmią one podobnie i oba zapisujemy przez u, jednak ich znaczenia są różne. Altruizm to bezinteresowna troska o innych.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć jest to truizm, to warto dodać, że przecież nikt nie gwarantuje, że podczas urlopu pogoda będzie nam sprzyjać.
Możliwe, że jest to truizm, jednak uważam, że nie można być do końca sobą, dopóki nie pozna się samego siebie.
Powiedzieć, że nasze życie powoli przenosi się na portale społecznościowe, to truizm.


Niepoprawna pisownia

truism

Niepoprawna pisownia