Poprawna pisownia

codzienny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo codzienny zapisujemy razem. Według zasad ortograficznych języka polskiego połączenie zaimka i innej części mowy zapisuje się rozłącznie, jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z wyjątkiem – zrostem. Podobnymi wyjątkami są również cogodzinny cotygodniowy, coroczny itp.
Codzienny to powtarzający się regularnie w odpowiednich odstępach czasowych, czyli w każdym dniu. Może również oznaczać, że coś jest zwyczajne, zwykłe i występujące ciągle.

Przykłady poprawnej pisowni

Codzienny trening na siłowni sprawia, że człowiek staje się silniejszy i poprawia się jego kondycja.
Codzienny spacer z psem po lesie pozytywnie wpłynął na jej psychikę, dzięki czemu poczuła się zdrowsza.
Dawne przedmioty codziennego użytku można podziwiać w wielu miejscach, przykład w skansenach.


Niepoprawna pisownia

co dzienny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

codzieny

Niepoprawna pisownia