Poprawna pisownia

polubowny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po lubowny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po lóbowny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bolubowny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polóbowny

Niepoprawna pisownia