Niepoprawna pisownia

półowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

połowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po łowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułowy

Niepoprawna pisownia