Niepoprawna pisownia

czajii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czai

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czaii

Niepoprawna pisownia