Poprawna pisownia

półgodzinni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pół-godzinni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół godzinni

Niepoprawna pisownia