We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się używanie zarówno formy dwoma jak i dwiema. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż liczebnik dwoma może łączyć się z rzeczownikami wszystkich rodzajów, z kolei forma dwiema – wyłącznie z rzeczownikami rodzaju żeńskiego. Stąd też w przypadku rzeczowników żeńskich, językoznawcy zalecają stosowanie właśnie słowa dwiema, gdyż jest ona bardziej wyrazista i jednoznacznie wskazuje na rodzaj.
Ciekawostką jest fakt, iż to właśnie sformułowanie dwiema występowało w polszczyźnie jako pierwsze – do końca XVIII wieku używało się go w stosunku do rzeczowników wszystkich rodzajów. Forma dwoma zaczęła pojawiać się w XV wieku, jednak dopiero znacznie później wyparła określenie dwiema z rodzaju męskiego i nijakiego.

Poprawna pisownia

dwoma

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik dwoma może łączyć się z rzeczownikami wszystkich rodzajów.

Przykłady poprawnej pisowni

Mieszkam razem z narzeczonym i naszymi dwoma kotami.
Umówiłem się na jutro z dwoma kolegami i ich dziewczynami – dołączysz do nas?
W weekend jadę z dwoma kolegami na wycieczkę w góry, więc nie będę mógł się z Tobą zobaczyć.


Poprawna pisownia

dwiema

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik dwiema może łączyć się wyłącznie z rzeczownikami rodzaju żeńskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Przez ulicę przechodziła właśnie moja ciocia z dwiema swoimi córkami.
Przychodzę dziś do Ciebie z dwiema sprawami.
To bardzo poręczna torebka z dwiema osobnymi przegrodami i praktyczną kieszonką na klucze.