Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteromiesięczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero miesięczne

Niepoprawna pisownia