Niepoprawna pisownia

pokósa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pokusa

Poprawna pisownia