Niepoprawna pisownia

hwytak

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwytak

Poprawna pisownia