Poprawna pisownia

wstalibyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wstali byśmy

Niepoprawna pisownia