Niepoprawna pisownia

pozytywna akceptacja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akceptacja

Poprawna pisownia