Niepoprawna pisownia

formułe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułę

Poprawna pisownia