Poprawna pisownia

beztalenciem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez talenciem

Niepoprawna pisownia