Poprawna pisownia

beztalenciem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez talenciem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bestalenciem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beztalęciem

Niepoprawna pisownia