Niepoprawna pisownia

pogllądać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podglądać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potglądać

Niepoprawna pisownia