Niepoprawna pisownia

podwyrzszenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podwyszszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod wyższenie

Niepoprawna pisownia