Niepoprawna pisownia

podwurko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwórko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po dwurko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po dwórko

Niepoprawna pisownia