Poprawna pisownia

w środę

Poprawna pisownia, wersja popularniejsza – zalecana.

Poprawna pisownia

we środę

Poprawna pisownia, wersja mniej popularna.


Niepoprawna pisownia

wśrodę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weśrodę

Niepoprawna pisownia