Niepoprawna pisownia

pochasać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pohasać

Poprawna pisownia