Niepoprawna pisownia

coczwarty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co czwarty

Poprawna pisownia