Niepoprawna pisownia

po żyje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pożyje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzyje

Niepoprawna pisownia