Niepoprawna pisownia

po wsinoga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powsinoga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po wsi noga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powsi noga

Niepoprawna pisownia